Alle kabinetten van Rutte hebben bezuinigd op politie en brandweer.

Bezuiniging op politie ondermijnt onze veiligheid

Onze allereerste levensbehoeften zijn lichamelijke behoeften als voedsel, drinken, slapen e.d. Maar de behoefte aan veiligheid en zekerheid komt onmiddellijk daarna. Dat lijkt niet in harmonie met de regelmatige bezuinigingsplannen van de Nederlandse overheid. Minder blauw op straat betekent immers een forse aanslag op ons gevoel van veiligheid.

Hoe meer mensen bij elkaar hoe onveiliger de samenleving

Als je te veel hamsters in een kooitje doet gaan ze elkaar te lijf. Veel mensen bij elkaar zorgt ook voor veel meer irritatie en ergernis met alle consequenties van dien. De stedelijke gebieden vormen daarvan het bewijs, en zijn in dat opzicht vaak niet te vergelijken met het relatief rustige platteland, waar sociale controle meer aanwezig is. Politie lijkt vooral nodig in de stedelijke gebieden met hoge bevolkingsconcentraties.

Een onverantwoorde besparing

De overheid bespaart op politiepersoneel, maar er zou veel meer uitbreiding voor nodig zijn vanwege een aantal actuele verslechteringen in de samenleving:

  • In een samenleving die steeds voller wordt zal het er niet kalmer aan toe gaan en meer agressie zijn.
  • Jeugdcriminaliteit neemt toe als gevolg van de slechte economische omstandigheden, immigratie en jeugdwerkeloosheid.
  • In het verkeer ook meer agressie en onverdraagzaamheid als gevolg van de steeds overvollere wegen, en weinig controle.

Een besparing die juist leidt tot meer kosten

Criminaliteit leidt tot een onvoorstelbare hoeveelheid kosten en daarom is voorkomen de goedkoopste optie. Gevolgen van criminaliteit:

  • Materiële schade, oplopende verzekeringspremies;
  • Extra preventie maatregelen, beveiligers;
  • Onopgeloste conflicten die uit de hand lopen;
  • Als de pakkans verkleint neemt de misdaad en dus de kosten toe;
  • Meer overtredingen in het wegverkeer, met alle risico’s van dien.

Auto niet naar garage

Bezuinigingen op het politieapparaat doen denken aan de eigenaar van een auto, die eigenlijk nodig met z’n voertuig naar de garage moet voor een periodieke onderhoudsbeurt. Dat doet hij niet, met de drogreden dat er dan een flink bedrag aan garagekosten wordt uitgespaard. De auto zal heus niet de andere dag gelijk stil te komen staan.

Eerste levensbehoefte

Veiligheid is voor de burger een eerste levensbehoefte volgens Abraham Maslow. De bekende piramide van Maslow geeft de volgorde van belangrijkheid aan van onze eerste levensbehoeften. Veiligheid en zekerheid zijn eerste levensbehoeften met een hoge prioriteit en komen direct na de behoefte aan eten en drinken etc.

Politieke besluiten tot versterking van het politieapparaat, of maatregelen dat er juist meer blauwe op straat moet komen, wisselen elkaar nog wel eens af. Maar burgers die zich niet meer veilig wanen in hun eigen omgeving, hebben er vaak best wat belastinggeld voor over, omdat hun eerste levensbehoefte heel hoog op het prioriteitenlijstje staat.