Minister De Jonge ‘is nooit bevoegd geweest’ om coronamaatregelen uit te vaardigen.

In januari vorig jaar is bij ministeriële regeling het nieuwe coronavirus in groep A van infectieziekten van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geplaatst. De ministeriële regeling is door de minister voor Medische Zorg ondertekend. Dat was op dat moment Bruno Bruins.

In de toelichting van de regeling valt onder andere te lezen: “Ten derde houdt dit in dat de minister voor Medische Zorg verantwoordelijk wordt voor de leiding van de bestrijding van deze ziekte. Dit betekent dat de minister de maatregelen ter bestrijding vaststelt.”

Eind september kwam de bestrijding van corona op het bordje van Hugo de Jonge terecht. De minister kan wel meedelen dat hij corona in portefeuille heeft genomen, maar het is nog steeds uitsluitend de minister voor Medische Zorg en Sport aan wie de regelgevende bevoegdheid is gedelegeerd, verklaarde medisch socioloog Tjerk de Haan zaterdag aan tafel bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020.

Alle maatregelen die De Jonge (CDA) heeft uitgevaardigd ter bestrijding van corona zijn nietig

“De groep A-indeling van Covid-19 heeft nog steeds uitsluitend de ministeriële regeling 2019-nCoV van 28 januari 2020 van de minister voor Medische Zorg als grondslag. Die is ook als enige bevoegd om maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te treffen,” lichtte hij toe.

Na het wegvallen van Bruins heeft De Jonge het coronadossier feitelijk gekaapt van de minister voor Medische Zorg, aldus De Haan. “Alle maatregelen die De Jonge heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het coronavirus […] zijn nietig, met alle daaruit voortvloeiende schadeplichtigheid jegens getroffenen, aangezien hij daartoe simpelweg nooit bevoegd is geweest.”

De Haan benadrukte dat corona ook niet formeel, als zijnde een voorafgaande constituerende wetsbepaling in artikel 1 lid e van de Wet publieke gezondheid, is vastgelegd als een groep A-infectieziekte. En dus kan diezelfde wet daarover geen nader onderliggende, rechtskracht bezittende onderdelen bevatten, stelde hij.

Is er volgens De Haan ooit sprake geweest van een coronapandemie? “Neen. Er was slechts sprake van een papieren ‘epidemie’, van staatswege veroorzaakt door wetsbreuk en -misbruik.”

 

Er was slechts sprake van een papieren ‘epidemie’