Piloten lopen meer risico’s na corona-vaccinatie

“Veiligheid Europese luchtvaart verslechtert”, kopte tv-programma Zembla half oktober op zijn website. De reden: verkeersvliegers werken door ondanks ziekte of vermoeidheid. En dit zou weer mede komen door “atypische arbeidsovereenkomsten, zoals schijnzelfstandigheid en nulurencontracten”. De olifant in het luchtruim werd in het hele artikel niet benoemd: coronavaccinatie. Terwijl dit de burgerluchtvaart wel degelijk parten lijkt te spelen. En dat is logisch, want verkeersvliegers lopen meer risico’s na coronavaccinatie.

Het tv-programma Zembla bedrijft naar eigen zeggen “onafhankelijke onderzoeksjournalistiek”. Hoe onafhankelijk is het als journalisten de ogen bij voorbaat sluiten voor een opzichtig aspect van de alledaagse werkelijkheid? De Zembla-redactie meldde op 12 oktober dat het beslag had weten te leggen op een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Zweedse Karolinska Universiteit. Voor dat onderzoek werden tienduizend piloten, stewards en stewardessen ondervraagd. Een derde van hen gaf te kennen dat de Europese luchtvaart “de afgelopen jaren” onveiliger is geworden door gezondheidsproblemen bij verkeersvliegers. En dit zou weer samenhangen met hun verslechterde rechtspositie, waardoor ze doorwerken – ook als ze daar eigenlijk niet toe in staat zijn. De mogelijke bron van de gezondheidsproblematiek bleef onbenoemd.

De luchtvaartbranche heeft de afgelopen jaren het nodige voor de kiezen gekregen: covid-19 en, in het verlengde daarvan, min of meer opgedrongen vaccinaties. Die gingen soms gepaard met ernstige bijwerkingen, ook bij verkeersvliegers. Of beter: vooral bij vliegers, door stapeling van risicofactoren. Een serieus gezondheidsprobleem is vaak de logische uitkomst van een optelsom: wanneer aan voldoende risicofactoren is voldaan, komt een aandoening tot expressie. Stolselproblematiek in de bloedvaten is hiervan een voorbeeld. Wie gezonde vaten heeft, niet genetisch belast is en een goede leefstijl nastreeft, kan er meestal wel één coronavaccin bij hebben. Die ene prik duwt je dan niet zomaar ‘over de rand’.

Maar dit verandert al bij een bepaalde genetische aanleg. Iemand met bijvoorbeeld ‘factor V Leiden trombofilie’ heeft een grotere kans op trombose.1 Dit komt door een erfelijke variant in een gen voor de bloedstolling, die is ontdekt in Leiden. Hierdoor kan iemand vaker dan normaal last van bloedproppen krijgen. Wanneer die een bloedvat afsluiten, spreken we van trombose. Maar hier zijn méér risicofactoren voor te onderscheiden: oudere leeftijd, gebruik van de anticonceptiepil, zwangerschap, roken, operaties onder volledige verdoving, weinig lichaamsbeweging, overgewicht en langdurige immobiliteit van arm/been door bijvoorbeeld gips.

Ook vliegen is een erkende risicofactor voor trombose: door de lage luchtdruk in een vliegtuigcabine heeft bloed eerder de neiging te stollen. Een verkeersvlieger die al enkele van de zojuist genoemde risicofactoren heeft, belandt door zijn beroep dus eerder in de gevarenzone. Een extra factor die (micro)stolsels uitlokt, kan hem dan nét over de rand duwen. Bijvoorbeeld een coronaprik. Er is inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs dat coronavaccins kunnen bijdragen aan stolselvorming.

Een van de eerste dokters die alarm sloegen, was de Canadees Charles Hoffe. Al in juli 2021 vertelde deze huisarts uit Lytton (British Columbia) in een interview met Laura Lynn Tyler Thompson over zijn bevindingen.2 Hij onderwierp patiënten vier tot zeven dagen na een mRNA-injectie (Moderna of Pfizer) aan een zogenaamde ‘D-dimeer’-test. De hoeveelheid D-dimeer in het bloed is doorgaans erg laag, behalve als op het moment van de test een bloedstolsel wordt afgebroken. Hoffe stelde bij 62 procent van de gevaccineerden verhoogde D-dimeerwaarden vast, wat wijst op recente stolselvorming. Volgens Hoffe ging het om microscopisch kleine bloedstolsels, die niet worden gezien op CT- of MRI-scans.

Hoffe legde in datzelfde interview uit dat van een mRNA-vaccin slechts een deel in de geïnjecteerde arm blijft. De rest belandt via het lymfestelsel in de bloedcirculatie. En daar zet de vaccin-inhoud aan tot de aanmaak van spike-eiwitten, de kenmerkende uitsteeksels op het coronavirus. De pakketjes met messenger-RNA worden opgenomen door de bloedcapillairen (haarvaten), waardoor het bloedvatsysteem verandert in een onvervalste ‘spike-eiwitten fabriek’. Deze eiwitten worden zo deel van de binnenbekleding van de bloedvaten. Het lichaam herkent de spike-eiwitten als ‘vreemd’ en maakt er antilichamen tegen. De witte bloedcellen (lymfocyten) en antilichamen die arriveren bij de stekelige eiwitten trekken vervolgens bloedplaatjes aan, waardoor microstolsels worden gevormd. Deze kleine stolsels kunnen volgens de Canadese arts blijvende schade aanrichten in de hersenen, het ruggenmerg, het hart en de longen. Hoffe waarschuwde bovendien dat elke volgende coronavaccinatie de risico’s extra vergroot.

Hartspieronsteking

Diezelfde spike-eiwitten kunnen bovendien in het hele lichaam oxidatieve stress genereren. Hierbij spelen zuurstofmoleculen, ofwel ‘vrije radicalen’, een cruciale rol. Als het lichaam te veel vrije radicalen aanmaakt, spreken we van oxidatieve stress. En hierdoor neemt de kans op ontstekingen toe. Een voorbeeld is myocarditis (hartspierontsteking), een erkende bijwerking van mRNA-vaccinatie. Verkeersvliegers zijn daar mogelijk gevoeliger voor, door een bijzondere bijkomende risicofactor: hun hogere blootstelling aan kosmische straling. De stralingsdosis tijdens een vlucht op een hoogte van 6 tot 12 km kan oplopen tot honderdmaal de hoeveelheid op zeeniveau.

Kosmische straling kan een direct effect hebben op het lichaam, via veranderingen in het DNA (‘DNA-mutaties’). Indirecte effecten worden veroorzaakt door een toename van vrije radicalen. Kortom: door meer oxidatieve stress. Die komt na coronavaccinatie dus bovenop de oxidatieve stress die de aangemaakte spike-eiwitten al genereren.

De Amerikaanse arts Thomas Levy gebruikt voor serieuze bijwerkingen de term ‘spike-eiwit syndromen’. Deze komen onder meer tot uiting in hartproblemen (hartfalen, hartinfarct of myocarditis), bloeddrukproblemen en trombotische effecten. Een verkeersvlieger die zich, aangespoord door zijn werkgever, meermaals laat vaccineren speelt daarom mogelijk Russisch roulette met zijn eigen gezondheid én die van anderen. Als de aansporing financieel van aard is, helpt dat uiteraard nog een handje. Zo was in augustus 2023 op de website van de kritische Duitse journalist Boris Reitschuster te lezen dat piloten van United Airlines een bonus van bijna 3600 dollar konden ontvangen als zij zich ‘vrijwillig’ lieten vaccineren tegen corona. Concreet werden credits aangeboden voor dertien vlieguren, waarbij de grootverdieners 352 dollar per uur opstreken. In datzelfde Duitse artikel worden overigens vijf medische incidenten aangehaald met verkeersvliegers, waarvan drie met dodelijke afloop, die plaatsvonden tussen 7 en 16 augustus. Deze voorvallen staan helaas niet op zichzelf. Ook ons land telt verschillende verkeersvliegers die na coronavaccinatie ernstige bijwerkingen doormaakten en als gevolg daarvan zijn afgekeurd.

Het is voor Nederlandse onderzoeksjournalisten wellicht best moeilijk een nog niet gepubliceerd Zweeds onderzoek boven tafel te krijgen over de verslechterde veiligheid van de burgerluchtvaart, zoals Zembla voor elkaar kreeg, maar het staat vast dat het een koud kunstje is een lijstje te googelen met medische incidenten rond verkeersvliegers die mogelijk te linken zijn aan de coronavaccins. Het gaat om een (overigens onvolledige) lijst van de Aviation Herald, met gemelde voorvallen uit de afgelopen vijf jaar. “Vanaf het voorjaar van 2021 is een merkbare stijging te zien”, meldt de site van Reitschuster. Er zijn trouwens aanwijzingen dat ook WEF-leden deze lijst snel wisten te vinden: ze zouden voor de privéjets die hen naar de jaarlijkse WEF-bijeenkomst in Davos moesten brengen uitdrukkelijk hebben gezocht naar “ongevaccineerde” piloten.