Aanhoudende oversterfte

Europarlementariërs willen onderste steen boven over aanhoudende oversterfte!

In een recente video concludeert dr. John Campbell dat in 2023 met name landen met een hoge vaccinatiegraad kampten met oversterfte. Denk aan Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland en Denemarken.

In landen als Polen, Hongarije en Zweden ligt de sterfte beduidend lager.

Europarlementariërs Marcel de Graaff (FVD) en Joachim Kuhs (AfD) hebben de Europese Commissie hier vragen over gesteld.

Hoeveel mensen moeten er nog sterven?

Ze vragen hoeveel mensen er nog moeten sterven voordat de Commissie eindelijk eens verduidelijkt waarom landen met een hoge vaccinatiegraad een extreem hoge oversterfte hebben.

De Europarlementsleden willen ook weten waarom de Commissie geen onderzoek doet naar de meest voor de hand liggende mogelijkheid, namelijk dat de coronavaccins de oorzaak zijn van de aanhoudende oversterfte.

De Graaff en Kuhs vragen bovendien waarom de Commissie weigert volledig transparant te zijn over coronavaccins.

Zo zijn de sms’jes die EU-baas Ursula van der Leyen en Pfizer-baas Albert Bourla uitwisselden nog altijd geheim. Ook heeft de Commissie vragen die de Europarlementariërs eerder stelden over de coronaprikken nog steeds niet volledig beantwoord.

Debat heeft nog steeds niet plaatsgevonden

In Nederland heeft het debat over de oversterfte nog steeds niet plaatsgevonden. Op 17 januari is het door Pieter Omtzigt aangevraagd, en inmiddels zijn we ruim acht maanden verder en is er tweemaal verlenging van de aanvraag geweest.

Er is verzocht dit debat nog voor het zomerreces te agenderen, maar dat is niet gebeurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *