Hoe denken partijen over Immigratiebeleid

De verkiezingen komen eraan:

Dit vinden partijen van immigratie

Over een paar weken gaan we naar de stembus (22 november)voor de Tweede Kamer verkiezingen, er zijn nog veel mensen die nog niet weten op welke partij ze moeten stemmen.

Er zijn ook veel mensen die bezig zijn met het immigratievraagstuk.

Wat willen de politieke partijen met het asiel- en immigratiebeleid en hoe overtuigend zijn die plannen?. Met het oog op de verkiezingen van 22 november vindt u hieronder de immigratie- en immigratieplannen van de partijen kort samengevat en beoordeeld op geloofwaardigheid.

Belang van Nederland

Belang van Nederland (BVNL) is helder in haar aanpak van immigratie. Als het aan die partij ligt, komt er zo snel mogelijk een asielstop. Het asielverdrag van 1951 wordt opgezegd. De Dublinverordening wordt hersteld: dus geen asielzoekers meer die vanuit andere EU-landen hierheen doorstromen. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld, met actieve uitzetting. Arbeidsmigratie wordt aan banden gelegd.

BoerenBurgerBeweging

De BoerBurgerBeweging (BBB) wil allereerst af van het overladen van de noordelijke provincies met asielzoekers: een betere spreiding over het land dus. Voorrangsregelingen voor asielzoekers ten koste van Nederlanders, bijvoorbeeld bij het krijgen van een huis, moeten worden afgeschaft. BBB zet in op een (flexibel) asielquotum van 15.000 immigranten per jaar. Tegelijk wordt Frontex (het Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) zwaarder opgetuigd met bevoegdheden en worden de manschappen met een factor tien uitgebreid. De BBB wil strikte naleving van de Dublinverordening, dus geen doorreizen naar Nederland vanuit elders in de EU. Ook wil de BBB een scherp onderscheid (met controle) tussen politieke en economische vluchtelingen. Het verouderde, volstrekt ondoelmatig geworden VN Vluchtelingenverdrag uit 1951 moet worden vernieuwd en desnoods opgezegd. Hetzelfde geldt voor andere relevante verdragen.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA stelt zich onbewimpeld op als een immigrationistische partijcombinatie, die asiel en immigratie slechts “in goede banen” wil leiden”. Dat wil zeggen: “irreguliere migratie” (bedoeld wordt waarschijnlijk “illegale”) moet worden tegengaan ten gunste van “reguliere, veilige routes”. Bovendien: “Het individueel recht op asiel blijft onverkort gelden.” Sterker nog, “vluchtelingen” moeten “actief uitgenodigd worden”, met name “LHBTQIA+-personen”. Zeker wil GL-PvdA geen terugsturen van mensen aan de buitengrenzen van de EU. Vluchtelingen moeten “evenredig” over landen worden verdeeld. In Nederland moet de asielketen “op orde” worden gebracht en vluchtelingen “eerlijk” verdeeld.

Partij voor de Vrijheid

Zoals te verwachten, spreekt de Partij voor de Vrijheid (PVV) niet met meel in de mond als het gaat om massa-immigratie. Asielstop, opzeggen EU-regelgeving en VN-vluchtelingenverdrag. Grensbewaking, inclusief het terugsturen van asielzoekers die vanuit buurlanden Nederland proberen binnen te komen. Strafbaarstelling, illegaliteit en handhaving daarvan. Criminele asielzoekers worden vast- en uitgezet, statushouders raken hun verblijfsvergunning kwijt. Geen gedwongen spreidingswet. Statushouders die op vakantie gaan naar land van herkomst verliezen per direct hun verblijfsvergunning. Verbod op dubbele nationaliteit en hoofddoekjes in overheidsgebouwen, inclusief parlement. En natuurlijk: “Nederland is geen islamitisch land”, daarom “geen islamitische scholen, korans en moskeeën.”

Nieuw Sociaal Contact

Nieuw Sociaal Contract (NSC) kiest meteen al voor een “migratiesaldo” van 50.000 immigranten per jaar. Dat wil zeggen dat er een stad ter grootte van Middelburg jaarlijks bij komt. Dat getuigt niet van een gevoel van urgentie, maar NSC denkt zo het totaal aantal inwoners van Nederland voorlopig onder de twintig miljoen te houden. Stelde de ChristenUnie een Centraal Planbureau voor, NSC wil dat er zelfs een minister voor Migratiebeleid komt. Zoals vrijwel alle partijen bewijst NSC-lippendienst aan “beheersing van” en “meer grip op” migratiestromen, maar als het gaat om arbeidsmigratie heeft Nederland nu eenmaal “ingestemd met het vrije verkeer van werknemers in de EU”, al moet dat wel “in betere banen” geleid worden “door bestaande wet- en regelgeving beter te handhaven.” Van NSC lijkt kortom geen drastisch ingrijpen in het migratiebeleid te verwachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *