Nederland uit de EU

Als Nederland uit de EU stapt, kan het land miljarden besparen door zich te bevrijden van de Brusselse regeldruk. Het kan ook de geldverslindende massa-immigratie beperken, de soevereiniteit herwinnen en weer baas worden over eigen geld en eigen grenzen. Bovendien kan het land zijn identiteit en tradities beschermen en de belastingen, de btw en de accijnzen verlagen zodat de economie weer zuurstof krijgt.

Nederland was één van de oprichters van de E.E.G. (Europese Economische Gemeenschap), samen met België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en het toenmalige West-Duitsland. Nederland was dus één van de zes ‘founding nations’, destijds in Rome.

De achterliggende gedachte van deze samenwerking tussen genoemde landen was om in het onstabiele Europa van na de Tweede Wereldoorlog duurzame vrede tot stand te brengen. Volgens het Schuman plan, vernoemd naar bedenker ervan, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman, zouden de West-Europese staten bevoegdheden op het gebied van de kolen- en staalproductie moeten overdragen aan een Europees orgaan dat ‘boven’ de deelnemende staten stond. In de ogen van Frankrijk was dat essentieel voor het bewaren van de vrede, omdat op deze manier door de voormalige vijanden Frankrijk en Duitsland gezamenlijk controle werd uitgeoefend op de productie van de belangrijkste grondstoffen van de oorlogsindustrie. Zo is het ooit begonnen, en het is belangrijk dat we ons realiseren dat de Frans-Duitse as de hoeksteen van deze ‘politieke droom’ vormt..

De EU te veel macht

Eigen land eerst

De Nederlandse regering belast Nederland kapot, verscheept miljarden naar Zuid-Europa en zet onze grenzen wagenwijd open. Allemaal om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Het resultaat? Onze economie presteert ondermaats, steeds meer werklozen. Er is maar één uitweg: kiezen voor Nederland.

Uit de EU

Nederland uit de EU. We voeren de gulden weer in en behouden toegang tot de interne markt door bilaterale handelsverdragen te sluiten met de EU. Dat levert 10% extra welvaart op tegen 2024 en 13% tegen 2035: bijna 10.000 euro per huishouden per jaar.

Handel drijven met de hele wereld.

Door ons te bevrijden van Brussel kunnen we handelsverdragen sluiten met de rest van de wereld. Onze handel met de EU blijft intact. Dankzij onze ligging, innovatie en werklust zijn wij de toegangspoort van de wereld tot Europa. Ook zijn we één van de grootste handelspartners van de EU.

Baas over eigen grenzen

Nederland moet weer baas worden over de eigen grenzen. We bepalen zelf wie hier binnenkomt. Nederland moet al onze grenzen sluiten voor arbeidsimmigratie uit Polen, Roemenië, Bulgarije, etc.

Baas over eigen geld

Nederland is de grootste nettobetaler van de EU. We moeten miljarden geven aan andere landen. We staan voor honderden miljarden garant voor failliete landen en banken. Nederland moet dat geld onmiddellijk terug vorderen.

Eigen economisch beleid voeren

Buiten de EU is Nederland weer in staat om de economische en monetaire politiek af te stemmen op onze eigen noden. Zodat Nederland de accijnzen en de belastingen kan verlagen. Dat leidt tot extra koopkracht, extra groei en extra banen. Daar worden we allemaal beter van.

Blijven wie we zijn

De massa-immigratie is rampzalig voor Nederland. Onze identiteit is in gevaar. We willen geen Eurabië worden; we willen blijven wie we zijn. We willen vrij en soeverein zijn. Politieke beslissingen nemen we in Den Haag, niet in Brussel.

Doet men dat niet, dan rest er voor Nederland maar één gang: de uitgang.